Phát huy vai trò lực lượng Tham mưu Công an Hậu Giang phục vụ đắc lực lãnh đạo, chỉ huy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự

Thứ sáu - 15/04/2022 02:54 1.644 0
Đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an từng khẳng định “Công tác tham mưu Công an nhân dân là trung tâm của lãnh đạo để quản lý điều hành, là “bộ não” chỉ huy, là đầu mối thông tin của lãnh đạo Công an các cấp trong chỉ đạo cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.
        Thật vậy, công tác tham mưu trong Công an nhân dân (CAND) luôn được xác định là một trong những mặt công tác đặc biệt quan trọng, mang tầm chiến lược, có vai trò quan trọng đối với công tác lãnh đạo, chỉ huy; giúp lãnh đạo, chỉ huy các cấp đề ra các chủ trương, kế hoạch, mệnh lệnh công tác chính xác và quyết sách tối ưu nhất trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ bảo đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an. Công việc tham mưu là một loại hoạt động tác chiến, một hoạt động nghiệp vụ của lực lượng Công an, tuy không làm nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu như các lực lượng nghiệp vụ khác nhưng làm mọi công việc tổ chức nghiên cứu, đề xuất, chuẩn bị để lãnh đạo quyết định những vấn đề quan điểm, chủ trương, biện pháp công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.
        Thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường củng cố công tác tham mưu và xây dựng lực lượng tham mưu CAND ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao như ban hành Nghị quyết, Chỉ thị về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu CAND trong tình hình mới; Thông tư quy định về công tác thống kê, chế độ báo cáo trong lực lượng CAND; Chỉ thị về tăng cường công tác thống kê trong CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Thông tư quy định về công tác kiểm tra, chế độ hội, họp trong CAND; tổ chức tập huấn công tác phát ngôn, cung cấp và xử lý thông tin trong CAND, nâng cao kỹ năng biên tập tin bài trên Trang thông tin điện tử... Quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phuơng, lực luợng tham mưu Công an tỉnh Hậu Giang không ngừng nỗ lực, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ đắc lực công tác lãnh đạo, chỉ đạo; từ cấp ủy, lãnh đạo đến mỗi bộ phận đơn vị, cán bộ, chiến sỹ đều nhận thức rõ vị trí, vai trò công tác tham mưu, luôn xác định: Tham mưu là chức năng của tất cả các đơn vị, trong đó các cơ quan tham mưu chuyên trách; mỗi cán bộ đều phải thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy; lãnh đạo cấp dưới phải tham mưu cho lãnh đạo cấp trên; lãnh đạo Công an các cấp phải tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng.
        Qua 18 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành (2004-2022), lực lượng Tham mưu Công an tỉnh Hậu Giang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức vô cùng to lớn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, như: Hạn chế về biên chế; cán bộ, chiến sĩ có tuổi đời còn trẻ; trình độ, kiến thức, kỹ năng tham mưu còn chưa đồng đều; trang thiết bị còn ít, lạc hậu… Tuy nhiên, với quyết tâm phát huy truyền thống cách mạng và viết tiếp trang sử hào hùng của các thế hệ ông, cha đi trước, lực lượng tham mưu Công an Hậu Giang đã không ngại khó khăn, từng bước xây dựng lực lượng tham mưu chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Với phương châm “Trung thành, Tận tụy, Mưu trí, Sáng tạo, Đoàn kết, Lập công”, lực lượng tham mưu Công an tỉnh đã nắm chặt tình hình thực tế trên địa bàn, từ đó chủ động nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, dự báo và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả; trong quá trình thực hiện, lực lượng tham mưu đều chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương trong và ngoài ngành theo dõi tình hình triển khai, kết quả đạt được trong từng mặt công tác để báo cáo các cấp lãnh đạo kịp thời chấn chỉnh, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện, đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề ra.
Cơ quan chuyên trách Tham mưu Công an tỉnh (Phòng Tham mưu) tổ chức tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022
Cơ quan chuyên trách Tham mưu Công an tỉnh (Phòng Tham mưu) tổ chức tổng kết
công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022
        Từ năm 2004 đến nay, lực lượng tham mưu đã giúp Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hàng trăm văn bản chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn; trong từng giai đoạn, từng năm đều có ban hành chỉ thị, chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế và phát huy tối đa sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị đối với công tác này. Đồng thời, làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo Công an các cấp ban hành hàng nghìn phương án, kế hoạch, văn bản chỉ đạo mang tính chiến lược.
        An ninh quốc gia được giữ vững, không để phát sinh các vụ việc phức tạp, bất ngờ, tạo môi trường an ninh ổn định, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Tình hình trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, nhiều loại tội phạm được kéo giảm, tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm đạt từ 80% trở lên, nhất là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng và rất nghiêm trọng luôn đạt tỷ lệ trên 90%, điển hình như trong giai đoạn 2016-2020, tội phạm về trật tự xã hội giảm 8,6% so với giai đoạn 2010-2015, trong đó tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng giảm 12,3%, tỷ lệ điều tra làm rõ tội phạm vượt chỉ tiêu 12,8%; tai nạn giao thông được kiềm chế, kéo giảm (riêng năm 2021, tội phạm cũng được kéo giảm 5,1% so với 2020); tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, ma túy, môi trường bị phát hiện, xử lý kịp thời; không phát sinh hoặc hình thành các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia hoạt động phức tạp, gây bức xúc, lo lắng trong Nhân dân; công tác quản lý nhà nước đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, các hoạt động hợp pháp có liên quan đến ma túy, công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được tiến hành thường xuyên, chặt chẽ. Đặc biệt là triển khai thực hiện 02 Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân trong Công an, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát động rộng khắp, nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự hoạt động hiệu quả, thu hút được đông đảo người dân tham gia.
        Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, lực lượng Tham mưu Công an tỉnh đã phát huy vai trò tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh phối hợp với các ngành, các cấp tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân chỉ đạo các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19; tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh thành lập Đội truy vết, tầm soát ổ dịch và 03 Tổ truy vết nhanh do lực lượng Công an làm Tổ trưởng; thành lập các Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 cho cán bộ, chiến sỹ, cho Nhân dân và cho cả người bị tạm giữ, tạm giam; tham mưu Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ban hành Quyết định thành lập 12 chốt kiểm soát trọng điểm tại các cửa ngõ ra vào địa bàn tại thời điểm dịch bùng phát. Riêng năm 2021, tham mưu bố trí lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở các chốt kiểm soát dịch bệnh trong thời gian giãn cách xã hội; cao điểm, trung bình mỗi ngày bố trí trên 600 cán bộ, chiến sỹ tham gia phối hợp bảo đảm ninh, trật tự và phòng, chống dịch tại gần 300 chốt kiểm soát, cách ly, phong tỏa... qua đó, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện từ vùng dịch vào địa bàn. Bên cạnh đó, lực lượng Tham mưu các cấp còn tham mưu thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ người dân khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hỗ trợ thu hoạch và tiêu thụ nông sản, giúp người dân ổn định cuộc sống. Đến nay, khi tình hình dịch bệnh tạm ổn, lực lượng tham mưu lại chủ động tham mưu Công an tỉnh triển khai kế hoạch công tác Công an trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Lực lượng Tham mưu các cấp hỗ trợ, giúp đỡ người dân khó khăn và hỗ trợ thu hoạch, tiêu thụ nông sản cho người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid 19
Lực lượng Tham mưu các cấp hỗ trợ, giúp đỡ người dân khó khăn và hỗ trợ thu hoạch, tiêu thụ
nông sản cho người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid 19
         Bên cạnh các mặt công tác trên, công tác xây dựng lực lượng Tham mưu các cấp cũng được Đảng ủy – Ban Giám đốc quan tâm, hướng tới xây dựng lực lượng Tham mưu ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao: Định kỳ từng giai đoạn, từng năm đều ban hành chương trình công tác tham mưu cụ thể, bám sát theo chương trình công tác Công an hằng năm để phục vụ có hiệu quả cho công tác lãnh đạo, chỉ huy, điều hành của lãnh đạo Công an các cấp; trong đó, chú trọng bồi dưỡng, giáo dục, chính trị tư tưởng, trình độ, kỹ năng cho cán bộ, chiến sĩ tham mưu. Đồng thời, lực lượng Tham mưu toàn tỉnh đã phát động và tham gia hàng trăm phong trào thi đua, cuộc vận động, đối thoại chuyên đề, giao lưu học hỏi kinh nghiệm, hành quân về nguồn, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… nhằm trao đổi, chia sẻ, tích lũy kiến thức, kỹ năng cần thiết cho công tác tham mưu. Thời điểm mới chia tách, lực lượng Tham mưu toàn tỉnh còn mỏng, tỷ lệ cán bộ tham mưu có trình độ đại học còn thấp, nhưng đến nay, lực lượng tham mưu Công an toàn tỉnh tăng cường cả về số lượng, lẫn chất lượng, cán bộ tham mưu có trình độ Đại học trở lên và được đào tạo bài bản từ các Trường Công an nhân dân đều tăng, chiếm tỷ lệ cao hơn so với mặt bằng chung của lực lượng Công an toàn tỉnh. Điều này cho thấy, lực lượng Tham mưu đã từng bước vững mạnh, đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Lực lượng Tham mưu Công an Hậu Giang báo công dâng Bác tại Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ
Lực lượng Tham mưu Công an Hậu Giang báo công dâng Bác tại Đền thờ Bác Hồ,
xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ
Phòng Tham mưu Công an tỉnh Hậu Giang và Phòng Tham mưu Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm
Phòng Tham mưu Công an tỉnh Hậu Giang và Phòng Tham mưu Công an tỉnh Tây Ninh
tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm
Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND
Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng
75 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND
        Với những đóng góp trên của lực lượng Tham mưu trong thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo Công an các cấp đã ghi nhận và khen thưởng cho hàng trăm tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu. Đáng chú ý là vào năm 2007, cơ quan Tham mưu chuyên trách của Công an tỉnh (Văn phòng Công an tỉnh, nay là Phòng Tham mưu) vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba - đây là danh hiệu cao quý nhất mà lực lượng Tham mưu Công an tỉnh Hậu Giang đạt được trong thời gian qua; 01 Cờ thi đua Vì an ninh Tổ quốc của Chính phủ; 03 Cờ thi đua Vì An ninh Tổ quốc của Bộ Công an... Ngoài ra, nhiều Đội tổng hợp Công an cấp huyện cũng có thành tích nổi bật, duy trì thành tích “Đơn vị quyết thắng” trong nhiều năm liền như: Thành phố Vị Thanh, Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp, Châu Thành, Châu Thành A… Bên cạnh đó, nhiều thế hệ cán bộ tham mưu được đào tạo, tôi luyện và trưởng thành, trở thành lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp, là cán bộ chủ chốt của Công an tỉnh.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích nhân dịp kỷ niệm 75 năm
Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND
        Qua thực tiễn công tác tham mưu, Công an tỉnh rút ra được một số kinh nghiệm, cụ thể: (1) Thực tiễn cho thấy, nơi nào lãnh đạo, mà trực tiếp là Thủ trưởng quan tâm đến công tác tham mưu thì nơi đó lực lượng tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. (2) Lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ làm tham mưu phải nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để cụ thể hóa nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng; (3) Công tác tham mưu phải bám sát và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Công an các đơn vị, địa phương. (4) Mỗi người lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ Công an phải tự trả lời 3 câu hỏi “Ai làm tham mưu? Tham mưu cho ai? Và tham mưu như thế nào?” để hiểu rõ hơn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tham mưu, cũng như lực lượng tham mưu từ đó đi đến thống nhất về hành động chung. Tất cả lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an đều phải làm công tác tham mưu và phải tham mưu cho cấp trên kịp thời, chính xác, hiệu quả. (5) Xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu có chất lượng, đủ phẩm chất, năng lực  đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Để làm tốt công tác tham mưu, cán bộ tham mưu phải “đam mê” công việc, chịu khó “lắng nghe và đọc” để nâng cao kỹ năng công tác; không “tự ti”, “kêu ngạo” và phải đảm bảo tính “trung thực, khách quan” trong tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, cũng như trong đề xuất với lãnh đạo cấp trên các giải pháp công tác Công an, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của đơn vị, địa phương mình. (6) Muốn nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu phải chú trọng ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào trong công tác tham mưu, nhất là công tác thống kê, phân tích, quản lý, kiểm tra...
         Trong thời gian tới, để công tác tham mưu Công an các cấp phát triển, đạt chất lượng, hiệu quả cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, lực lượng Tham mưu Công an tỉnh sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ:
        Một là, Công an các đơn vị, địa phương phải nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò quan trọng của công tác tham mưu; xác định công tác tham mưu là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, là công tác cơ bản, chiến lược, gắn liền với hoạt động lãnh đạo, chỉ huy. Đổi mới phương pháp công tác, cải tiến cơ chế, mối quan hệ phối hợp giữa tham mưu với các đơn vị nghiệp vụ, cơ quan tham mưu Công an các cấp với cơ quan tham mưu sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan để nắm tình hình, phục vụ kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo.
        Hai là, tăng cường công tác dự báo trên các lĩnh vực công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng; chú trọng dự báo chiến lược, dự báo vĩ mô. Tập trung các giải pháp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phân tích, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu, đề xuất lãnh đạo, chỉ huy ban hành các chủ trương, mệnh lệnh, chương trình, kế hoạch công tác phù hợp, giải quyết có hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra.
        Ba là, tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có kiến thức toàn diện trên các lĩnh vực; nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thực, nhạy bén, chủ động, sáng tạo, khách quan, toàn diện, sâu sắc, cụ thể; có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy, tâm huyết với nghề nghiệp; có trình độ, kỹ năng biên tập trong công tác tham mưu. Trọng tâm là thực hiện Đề án “Xây dựng lực lượng Tham mưu Công an nhân dân đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.
        Bốn là, đảm bảo các điều kiện và cơ chế, chính sách để cơ quan tham mưu Công an các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là cơ chế chính sách đãi ngộ, khuyến khích, thu hút cán bộ giỏi, có năng lực, có kinh nghiệm thực tiễn về làm công tác tham mưu. Chú trọng ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ trong công tác tham mưu; đầu tư trang bị đồng bộ phương tiện, thiết bị kỹ thuật và các điều kiện khác bảo đảm phục vụ công tác tham mưu.
        Năm là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng Công an các cấp đối với hoạt động cơ quan tham mưu, phải quan tâm, sâu sát hoạt động của cơ quan tham mưu, nêu yêu cầu, giao nhiệm vụ, kiểm tra đối với lĩnh vực công tác tham mưu; chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn, bố trí cán bộ tham mưu; tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để cán bộ, chiến sỹ làm công tác tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
        Hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân Việt Nam (18/4/1946-18/4/2022), lực lượng Tham mưu Công an Hậu Giang nguyện tiếp tục phấn đấu, nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực của mình để có những tham mưu chiến lược, phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống và danh dự của lực lượng Tham mưu Công an nhân dân Việt Nam “Trung thành, Tận tụy, Mưu trí, Sáng tạo, Đoàn kết, Lập công”./.

Tác giả bài viết: Phòng Tham mưu - Tổ Biên tập

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Đường dây nóng
Lịch tiếp công dân
Văn bản pháp luật
Dịch vụ công trực tuyến
Hộp thư góp ý
Vận động xã hội
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập57
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm51
  • Hôm nay48,561
  • Tháng hiện tại596,056
  • Tổng lượt truy cập14,421,893
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây