Công an Hậu Giang và 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Thứ tư - 01/03/2023 08:50 507 0
        Ngày 25/10/2013, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 28) đề ra nhiều chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với vai trò tham mưu, Đảng ủy Công an tỉnh đã phối hợp với Đảng ủy Quân sự tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28; tham mưu tổ chức 02 Hội nghị quán triệt chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện; định kỳ sơ, tổng kết, kịp thời rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh trong suốt 10 năm qua.
       Xác định nhiệm vụ quán triệt, triển khai Nghị quyết là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành Chương trình hành động, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh, Đảng bộ Công an cấp huyện; 100% các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh và Đảng ủy Công an cấp huyện phải thống nhất xây dựng kế hoạch, chương trình hành động. Đồng thời, hằng năm phải cụ thể các nội dung vào chương trình, kế hoạch công tác, các phương án, quy trình công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên các lĩnh vực cho phù hợp với thực tiễn, quyết tâm đưa nghị quyết đến gần với cuộc sống, với công tác chuyên môn của Ngành.
        1. Công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh, chỉ đạo nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự
        Trong 10 năm qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trên 200 văn bản chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; ký kết hơn 100 quy chế phối hợp trên các lĩnh vực ở 03 cấp; kịp thời cung cấp thông tin hàng nghìn văn bản trao đổi các vấn đề về an ninh, trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của tỉnh; hiệp đồng triển khai lực lượng bảo đảm an toàn tuyệt đối hàng trăm sự kiện chính trị, kinh tế, vă hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn và hàng nghìn sự kiện ở cấp cơ sở, trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025), bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2016) hơn 100 lượt đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại Hậu Giang. Ngoài ra, Công an tỉnh còn chỉ đạo Công an cấp huyện tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng cấp ban hành trên hàng trăm văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.
        2. Tham mưu giải quyết ổn định các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ
        Lực lượng Công an toàn tỉnh đã tập trung nắm, phân tích, đánh giá tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, giải pháp tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự; tập trung phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, đạt được nhiều kết quả nổi bật:
        Chất lượng công tác bảo đảm an ninh kinh tế được nâng cao, kịp thời phát hiện, tham mưu giải pháp khắc phục thiếu sót, sơ hở trong quản lý kinh tế theo quan điểm “kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh để bảo vệ Tổ quốc”. Phối hợp tổ chức thẩm định, đánh giá tác động an ninh, trật tự đối với các dự án kinh tế trọng điểm; xác minh năng lực tài chính của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến Hậu Giang xin chủ trương đầu tư dự án; tham mưu giải quyết ổn định các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự tại các khu, cụm công nghiệp.
        Thực hiện hiệu quả công tác công tác quản lý nhà nước về an ninh trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng; chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, địa phương tăng cường công tác định hướng tuyên truyền, phản bác quan điểm sai trái trước những vấn đề, vụ việc nhạy cảm, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; chấn chỉnh các hoạt động phức tạp liên quan đến sai phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản, in ấn, kịp thời thông tin định hướng dư luận; tăng cường kiểm soát hoạt động của các báo điện tử, Cổng/Trang thông tin điện tử, bảo đảm an ninh thông tin, an ninh trên không gian mạng. Nổi bật, Công an tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điếm sai trái, thù địch trong tình hình mới, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp tuyên truyền các nội dung xấu, độc trên không gian mạng.
        Tăng cường tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp bảo đảm sự ổn định, vững mạnh của hệ thống chính trị cơ sở, chăm lo giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nhất là ở các địa bàn tập trung người dân tộc, vùng nông thôn khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở. Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương huy động nguồn kinh phí xã hội hóa, hỗ trợ các hộ nghèo, khó khăn của địa phương nhân các dịp lễ, Tết. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, Công an toàn tỉnh tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, chiến sỹ đóng góp tặng các nhu yếu phẩm hỗ trợ cho người dân, các em học sinh gặp khó khăn bởi dịch bệnh với tổng số tiền gần 2,4 tỷ đồng; hỗ trợ người dân tiêu thụ 28 tấn nông sản trong mùa dịch, tổ chức lực lượng, phương tiện hướng dẫn, hỗ trợ người dân ngoài tỉnh về hoặc đi qua địa bàn tỉnh về nơi cư trú bảo đảm an ninh, an toàn.
        Tập trung bảo đảm an ninh trong tôn giáo, tôn giáo; kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc lợi dụng tôn giáo hoạt động trái pháp luật, mê tín di đoan. Chủ động phối hợp với các ban, ngành tham mưu cấp ủy đảng và chính quyền các cấp giải quyết ổn định hàng trăm vụ khiếu nại, khiếu kiện trên địa bàn, không để hình thành các “điểm nóng” về an ninh, trật tự tại cơ sở.
        3. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật
        Công an toàn tỉnh mở trên 50 cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, triển khai hàng trăm kế hoạch chuyên đề về phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Quyết liệt đấu tranh trấn áp các loại tội phạm đạt và vượt chỉ tiêu Đảng ủy Công an Trung ương giao như tỷ lệ điều tra làm rõ tội phạm đạt 90%; tỷ lệ điều tra làm rõ tội phạm đặc biệt nghiêm trọng và rất nghiêm trọng đạt 95%. Một số loại tội phạm được kéo giảm như: Cướp giật tài sản, chống người thi hành công vụ, giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản.
        Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa, không để xảy ra tội phạm có tổ chức và tội phạm xuyên quốc gia hình thành, hoạt động phức tạp; phát hiện, xử lý hiệu quả đối với tội phạm sử dụng công nghệ cao; nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng đã được phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh, cụ thể đã tham mưu Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đưa 03 vụ án, vụ việc có tính chất nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo, điển hình như vụ vi phạm các quy định về đấu thầu xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang năm 2022. Chỉ đạo tăng cường triệt xóa hàng nghìn điểm cờ bạc; bắt, vận động, thanh loại hàng trăm đối tượng truy nã. Phát hiện, xử lý gần 2.000 vụ vi phạm về kinh tế, môi trường, đặc biệt trong đấu tranh với tội phạm tiền giả, đã phát hiện khởi tố 04 vụ, 17 bị can. Khởi tố hàng trăm vụ tội phạm ma túy; làm tốt công tác quản lý người nghiện ma túy trên địa bàn… Từ đó, tình hình an ninh, trật tự xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.
        Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, nhất là quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; nắm hộ, nắm người. Đặc biệt, Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả 02 Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Chỉ đạo tăng cường biện pháp tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông vàbảo đảm an toàn PCCC. Trong 10 năm qua, tai nạn giao thông được kéo giảm 03 tiêu chí; cháy và thiệt hại do cháy được kéo giảm so với với thời gian trước liền kề.
       4. Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh
        Công an tnh đã tham mưu Tnh y, y ban nhân dân tnh ban hành nhiều văn bn ch đạo huy động sc mnh tng hp ca c h thng chính tr và Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bo v an ninh; đẩy mnh công tác t chc Ngày hi toàn dân bo v an ninh T quc hàng năm. Qua 10 năm, đã tham mưu t chc Ngày hi toàn dân bo v an ninh T quc tại gn 1.000 lượt đim xã, phường, th trn, cơ quan, doanh nghip, trường học vi trên 100.000 lượt người tham gia. Qua đó đã có hàng trăm lượt tp th, hàng nghìn cá nhân có thành tích xut sc được các cp, các ngành biu dương, khen thưởng nhp dp Ngày hi.
Trong công tác xây dựng lực lượng, Đảng ủy Công an tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ, đặc biệt là Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hoàn thiện tổ chức bộ máy của Công an tỉnh, bảo đảm biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng “Tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Tiếp tục tăng cường xây dựng Công an cấp huyện toàn diện, xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy; rà soát các quy định về tổ chức, biên chế, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách, cán bộ đồng bộ, thống nhất phù hợp mô hình tổ chức bộ máy mới và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Bố trí tỷ lệ biên chế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc của từng lực lượng, từng cấp gắn với khung tiêu chí, tiêu chuẩn cán bộ; tăng cường biên chế cho Công an cấp cơ sở, đơn vị trực tiếp chiến đấu và tiếp tục điều động, bố trí Công an xã, thị trấn chính quy... Từ đó, lực lượng Công an toàn tỉnh từng bước được nâng cao cả về số lượng lẫn chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.
        5. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới
        Dự báo trong thời gian tới, do chịu sự tác động chung của tình hình cả nước, nhiều khó khăn, thách thức còn đặt ra trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự đối với lực lượng Công an nói chung và Công an tỉnh Hậu Giang nói riêng. Vì vậy, để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Công an tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
        Một là, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp trong triển khai, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng về bảo đảm an ninh, trật tự; chỉ đạo huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia công tác bảo vệ Tổ quốc.
        Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, kiên quyết giữ vững an ninh, trật tự, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
        Ba là, triển khai quyết liệt các giải pháp trong phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp, điều tra, xử lý các loại tội phạm, “lấy phòng ngừa là chính”. Kim chế gia tăng và làm gim ti phm, nâng cao cht lượng điu tra, khám phá ti phm; thắt chặt quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, to chuyn biến rõ nét v trt t, an toàn xã hi; xây dng xã hi trt t, k cương, an toàn, lành mnh, bo đảm cuc sng bình yên và hnh phúc ca người dân.
Bốn là, thc hin hiu qu Ngh quyết s 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 ca B Chính tr v đẩy mnh xây dng lc lượng Công an nhân dân tht s trong sch, vng mnh, chính quy, tinh nhu, hin đại, đáp ng yêu cu, nhim v trong tình hình mi.
        Năm là, bảo đảm hậu cần - kỹ thuật phục vụ công tác, chiến đấu của Công an toàn tỉnh, ưu tiên các nguồn tài chính, hậu cần, kỹ thuật để thực hiện Đề án hiện đại hóa cơ sở vật chất cho lực lượng Công an nhân dân đến năm 2030.
Sáu là, duy trì nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp giữa Công an và Quân sự, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp công tác dân vận trong Công an phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng vùng, từng khu vực, địa bàn cụ thể ở cơ sở; tiếp tục củng cố vững chắc nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân../.

Tác giả bài viết: Tổ biên tập

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Đường dây nóng
Lịch tiếp công dân
Văn bản pháp luật
Dịch vụ công trực tuyến
Hộp thư góp ý
Chuyển đổi số
Bộ Pháp điển
Đối tượng truy nã
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập228
  • Máy chủ tìm kiếm46
  • Khách viếng thăm182
  • Hôm nay40,984
  • Tháng hiện tại1,182,995
  • Tổng lượt truy cập85,562,007
phieukhaosat
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây