Quyết tâm tạo bước đột phá trong thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh

Thứ năm - 23/03/2023 09:04 877 0
        Ngày 17/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND về thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn Tỉnh năm 2023.
Đ/c Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị sơ kết Đề án 06 hai tháng đầu năm 2023
Đ/c Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu
tại Hội nghị sơ kết Đề án 06 hai tháng đầu năm 2023
        Trước đó, vào ngày 15/03/2023, Công an tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh 02 tháng đầu năm 2023 để đánh giá những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới, nhất là các nội dung, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Tổ công tác thực hiện Đề án 06 Trung ương giao trong năm 2023.
Ảnh minh họa, nguồn Internet
Ảnh minh họa, nguồn Internet
       Với quyết tâm tạo bước đột phá trong thực hiện Đề án 06  năm 2023, Kế hoạch  của Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với 29 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để chỉ đạo các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh quán triệt thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
        Nhóm thứ nhất, về công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai:
        (1) Tham mưu Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh;
        (2) Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến triển khai thực hiện Đề án 06 để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện;
       (3) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06. Có thực hiện kiểm tra, giám sát để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cấp cơ sở thuộc quyền quản lý thực hiện Đề án 06;
        (4) Bố trí kinh phí phục vụ triển khai Đề án 06 đảm bảo hiệu quả, đồng bộ;
        (5) Điều tra cơ bản đặc thù địa phương để áp dụng, triển khai Đề án 06 cho phù hợp, hiệu quả.
        Nhóm thứ hai, về đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công (DVC):
        (6) Tuyên truyền, vận động người dân sử dụng tài khoản VNeID đăng nhập vào Cổng DVC quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh để sử dụng các DVC trực tuyến đã được cung cấp thay cho nộp hồ sơ trực tiếp;
       (7) Rà soát từng DVC, cập nhật đầy đủ nội dung, quy trình thực hiện theo danh mục văn bản của các Bộ, ngành trung ương trình UBND tỉnh quyết định công bố, thực hiện tái cấu trúc quy trình giải quyết TTHC; đồng thời, tiếp tục trình UBND tỉnh cắt giảm các thành phần hồ sơ đã sử dụng dữ liệu dân cư nhằm nâng cao chất lượng cung cấp DVC, giảm thời gian và chi phí thực hiện. Nghiên cứu triển khai DVC linh hoạt, sáng tạo để thu hút người dân thực hiện;
        (8) Quán triệt 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang phải thành thạo các thao tác đăng nhập, nộp hồ sơ DVC trực tuyến và hướng dẫn thực hiện DVC trực tuyến; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người thân, bạn bè, học sinh… sử dụng DVC trực tuyến, hạn chế nộp hồ sơ trực tiếp;
        (9) Tham mưu, đề xuất phương án cắt giảm lực lượng công chức, viên chức cơ quan hành chính nhà nước trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả; đẩy mạnh hướng dẫn người dân thực hiện DVC trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã thay cho nộp hồ sơ trực tiếp;
        (10) Tổ chức tập huấn quy trình số hóa dữ liệu cho công chức, viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã;
        (11) Bố trí hệ thống máy móc, trang thiết bị phục vụ số hóa dữ liệu để tạo bộ dữ liệu dùng chung tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã;
        (12) Hoàn thành quy trình liên thông điện tử đối với DVC “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí” để công khai trên Cổng DVC tỉnh và đăng ký lên Cổng DVC quốc gia;
        (13) Hoàn thành thủ tục để công khai trên Cổng DVC tỉnh và đăng ký lên Cổng DVC quốc gia đối với 100% dịch vụ còn lại theo Quyết định số 422/QĐTTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ;
        (14) Nâng cao tốc độ đường truyền đảm bảo tiếp nhận, xử lý hồ sơ DVC trực tuyến phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp.
        Nhóm thứ ba, về nhóm tiện ích phát triển kinh tế - xã hội:
        (15) Chỉ đạo các cơ sở y tế sử dụng thẻ CCCD gắn chip tích hợp Bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh; bố trí thiết bị đọc thẻ theo quy chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông;
        (16) Hướng dẫn tất cả các trường học thực hiện thu phí không dùng tiền mặt;
        (17) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt trong thực hiện chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng thụ hưởng bằng nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn;
        (18) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị không yêu cầu người dân xác nhận Chứng minh nhân dân 09 số vì đã được tích hợp trên mã QR của thẻ CCCD gắn chip;
        (19) Đề nghị tất cả các cơ sở kinh doanh cho thuê lưu trú bao gồm: khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở khám chữa bệnh và các cơ sở khác có chức năng lưu trú thực hiện thông báo lưu trú qua ứng dụng VNeID theo hướng dẫn của Bộ Công an.
        Nhóm thứ tư, về nhóm tiện ích phát triển công dân số:
       (20) Đẩy mạnh việc thông tin và thu nhận hồ sơ cấp CCCD, chỉnh sửa CCCD bị sai sót thông tin, cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân và hướng dẫn công dân kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNeID;
        (21) Đánh giá sự cần thiết của các App ID trên địa bàn tỉnh để thống nhất sử dụng duy nhất App VNeID là App Quốc gia;
        (22) Tăng cường tuyên truyền, khuyến khích người dân thanh toán không dùng tiền mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã.
        Nhóm thứ năm, về xây dựng hệ sinh thái, dữ liệu dùng chung:
        (23) Thường xuyên thu thập, thống kê, rà soát, cập nhật làm sạch dữ liệu bảo đảm thông tin công dân “đúng, đủ, sạch, sống”.
        (24) Chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em; cập nhật danh sách, phối hợp xác minh thông tin đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội;
        (25) Thực hiện tốt công tác số hóa sổ hộ tịch;
        (26) Làm sạch dữ liệu của các lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, đất đai, nhà ở và dữ liệu của các hội, đoàn thể.
        Nhóm thứ sáu, về công tác đảm bảo an ninh, an toàn:
        (27) Xây dựng Kế hoạch đào tạo, tuyển dụng cán bộ về an toàn thông tin. Rà soát, điều động các đồng chí được đào tạo, có kinh nghiệm về công nghệ thông tin, đặc biệt là an toàn thông tin thực hiện chuyên trách công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin của tỉnh
        Nhóm thứ bảy, về công tác tuyên truyền:
        (28) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả thực hiện Đề án 06 và 07 phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ CCCD gắn chip hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp DVC;
        (29) Thực hiện gửi tin nhắn đến các thuê bao di động để người dân, doanh nghiệp nắm được 07 phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ CCCD gắn chip hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp DVC.
        Ngoài ra, Ủy ban nhân tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Đề án 06 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.
        Để tạo được bước đột phá trong thực hiện Đề án 06, cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực của doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh./.
Nguyễn Duy Khang
    Phòng Tham mưu

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Đường dây nóng
Lịch tiếp công dân
Văn bản pháp luật
Dịch vụ công trực tuyến
Hộp thư góp ý
Chuyển đổi số
Bộ Pháp điển
Đối tượng truy nã
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập266
  • Máy chủ tìm kiếm56
  • Khách viếng thăm210
  • Hôm nay40,601
  • Tháng hiện tại1,182,612
  • Tổng lượt truy cập85,561,624
phieukhaosat
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây