Thúc đẩy Đề án 06 của Chính phủ và chuyển đổi số trong lực lượng Công an nhân dân

Thứ năm - 14/03/2024 05:34 715 0
        Sáng ngày 13/3/2024, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy Đề án 06 của Chính phủ và chuyển đổi số trong Công an nhân dân; Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến cấp huyện, cấp xã. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và Đề án 06 của Bộ Công an dự, chỉ đạo Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bộ Công an (Nguồn: Internet)
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bộ Công an (Nguồn: Internet)
        Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Công an có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 06 và Chuyển đổi số Bộ Công an; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 06 và Chuyển đổi số Bộ Công an; các thành viên trong Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 06 và Chuyển đổi số Bộ Công an; lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an. Tại điểm cầu Công an tỉnh Hậu Giang có Đại tá Huỳnh Việt Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí Đại tá Phan Văn Giữ, Đại tá Nguyễn Văn Giá, Đại tá Nguyễn Văn Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Trưởng các Phòng nghiệp vụ và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây viết tắt là Đề án 06) trong Công an tỉnh. Tại điểm cầu Công an cấp huyện có Ban lãnh đạo, Đội trưởng các Đội nghiệp vụ, cán bộ có liên quan Công an cấp huyện và Trưởng Công an cấp xã.
Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Hậu Giang
Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Hậu Giang
Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Công an một số huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh
Đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Công an một số huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh
        Tại Hội nghị, Văn phòng Bộ Công an đã báo cáo kết quả, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Đề án 06 và chuyển đổi số trong lực lượng Công an nhân dân. Trong 02 năm qua, Bộ Công an đã tham mưu, đề xuất Chính phủ tổ chức 04 Hội nghị, ban hành 05 Chỉ thị, 02 Công điện, 02 Nghị định, đặc biệt là trình Quốc hội thông qua 02 Luật nhằm thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06. Ban hành 05 Thông tư phục vụ công tác chuyển đổi số của ngành Công an; ban hành 10 quyết định công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Từ ngày 01/7/2022 đến hết năm 2023, ngành Công an đã số hóa hơn 107 triệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính phát sinh hằng ngày (đạt 89,4%); đối với kết quả giải quyết thủ tục hành chính phát sinh trước 01/7/2022 và còn hiệu lực, đã số hóa hơn 186 triệu kết quả (đạt 82,8%). Đến nay, hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối với 18 bộ, ngành, 01 doanh nghiệp Nhà nước (EVN), 03 doanh nghiệp viễn thông và 63 địa phương. Tiến hành cấp trên 86 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip cho 100% công dân có đủ điều kiện trên toàn quốc; 100% công dân được cấp số định danh cá nhân; 53,1 triệu công dân đã kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử, qua đó góp phần đẩy mạnh ứng dụng căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp trên các lĩnh vực ngân hàng, viễn thông, y tế, giao thông vận tải, bảo hiểm, giáo dục và đào tạo... Hoàn thành cung cấp 224/224 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an. Trong năm 2023, Công an toàn quốc đã tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính 67 triệu hồ sơ, tỷ lệ nộp trực tuyến đạt 85,2% (tăng 71,1% so với năm 2022). Riêng 02 dịch vụ công liên thông thuộc Đề án 06: “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng” đã thực hiện cắt giảm tối thiểu 9 loại giấy tờ, người dân chỉ khai báo thông tin một lần để giải quyết 3 thủ tục hành chính.
        Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, trong năm 2023, Công an tỉnh Hậu Giang đã phát huy tốt vai trò thường trực, chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ Đề án 06, cũng như hoàn thành các nhiệm vụ Bộ Công an giao, điển hình như: giúp Ban Cán sự Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 07/6/2023 về đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đầy đủ các Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 trên địa bàn tỉnh; tổ chức 02 đợt kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Đề án 06 tại UBND cấp huyện, cấp xã và tổ chức 04 Hội nghị sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả đạt được, tháo gỡ điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đặc biệt là, lực lượng Công an toàn tỉnh luôn quyết tâm, quyết liệt trong công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử theo chỉ đạo của Bộ Công an; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến bằng nhiều hình thức. Đến nay toàn tỉnh đã thu nhận hơn 796.000 hồ sơ cấp căn cước công dân, 595.000 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và tỷ lệ người dân nộp hồ sơ trực tuyến ngày càng tăng cao (đối với 25 dịch vụ công thiết yếu thuộc Đề án 06, tỷ lệ nộp trực tuyến năm 2023 là 86,7%, tăng hơn 36% so với năm 2022). Công tác rà soát làm sạch dữ liệu dân cư và phối hợp các ngành, đoàn thể bổ sung, cập nhật thông tin làm giàu nguồn dữ liệu được lực lượng Công an cấp xã thực hiện nghiêm túc, kịp thời, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Công an các đơn vị, địa phương đã số hóa hơn 18.500 hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đạt 96,1%, góp phần tạo điều kiện người dân, doanh nghiệp không phải khai báo hay cung cấp lại giấy tờ khi thực hiện thủ tục hành chính.
        Các ý kiến phát biểu tham luận tại Hội nghị đã tập trung đánh giá làm rõ những tồn tại, hạn chế, đặc biệt đề xuất các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Đề án 06 và chuyển đổi số trong Công an nhân dân.
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (Nguồn: Internet)
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
(Nguồn: Internet)
        Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương những thành tích, kết quả các đơn vị chức năng của Bộ Công an cũng như Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong triển khai Đề án 06, chuyển đổi số trong Công an nhân dân. Năm 2024 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm bản lề quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra tại Chương trình chuyển đổi số, Đề án 06 trong lực lượng Công an nhân dân đến năm 2025 và xây dựng nền tảng cho Đề án 06, chuyển đổi số trong Công an nhân dân đến năm 2030.
        Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: “Dữ liệu là tài sản, tài nguyên quốc gia, phục vụ rất lớn cho phát triển kinh tế - xã hội, quản trị xã hội. Chuyển đổi số trong nội bộ ngành Công an nhân dân đã và đang giúp hỗ trợ rất nhiều nhiệm vụ, nhiều việc”. Do đó, Bộ trưởng yêu cầu phải đảm bảo dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống” và ứng dụng các sản phẩm của Đề án 06, chuyển đổi số trong Công an nhân dân phục vụ đắc lực, hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp, góp phần phát triển bền vững, mạnh mẽ kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng.
        Điểm lại những vướng mắc, điểm nghẽn cản trở trong triển khai Đề án 06 và chuyển đổi số Công an nhân dân, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, để khắc phục những tồn tại trên, lãnh đạo Công an các cấp phải nhận thức rõ từng nhiệm vụ được đặt ra, bản thân từng các cấp lãnh đạo phải suy nghĩ, nhận thức rõ phải làm gì, kiểm điểm lại những gì chưa làm được, những gì còn khó khăn, thách thức và có giải pháp phù hợp hoàn thành các nhiệm vụ còn tồn đọng từ năm 2023, cũng như thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2024 theo lộ trình, kế hoạch chung của Bộ đã đặt ra. Đồng thời, yêu cầu cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị, địa phương, nhất là Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện, cấp xã phải nhận thức sâu sắc chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là quá trình thay đổi tổng thể mọi phương thức, hoạt động của con người dựa trên công nghệ số và hoạt động của lực lượng Công an không nằm ngoài xu thế này. Chuyển đổi số phải được thay đổi trước tiên từ tư duy, từ những việc, hành động cụ thể, quy trình làm việc ở từng vị trí, từng cấp. Bộ trưởng rất vui mừng khi ở cấp Công an xã, công tác chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, đạt hiệu quả cao.
        Đánh giá cao vai trò của các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo Đề án 06, chuyển đổi số của Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Văn phòng Bộ Công an, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cần phát huy hơn nữa vai trò thường trực trên cả 2 phương diện gồm: Giúp việc lãnh đạo Bộ tham gia Tổ Công tác Đề án 06 của Chính phủ, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Quốc gia và tham mưu Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số, Đề án 06 của Bộ Công an trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa nhiều mục tiêu và có những giải pháp cụ thể. Các Ban Chỉ đạo ở từng cấp tại địa phương cũng phải phát huy vai trò tham mưu cho lãnh đạo tỉnh trong triển khai Đề án 06 và chuyển đổi số. Cần tập trung giải quyết những vấn đề cốt lõi, trọng tâm trong triển khai Đề án 06 và chuyển đổi số trong Công an nhân dân. Các Cục chức năng và Công an các địa phương tập trung giải quyết từng vấn đề “cốt lõi” để thúc đẩy Đề án 06, chuyển đổi số trong Công an nhân dân, trong đó cần tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý, hạ tầng, đảm bảo an ninh, an toàn, nguồn lực phát triển. Đây đều là những nội dung hết sức quan trọng, cấp bách được Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý toàn lực lượng phải bám sát, triển khai quyết liệt, hiệu quả.
        “Đề án 06 cũng như chuyển đổi số trong lực lượng Công an nhân dân có nhiều nhiệm vụ, công việc chưa có tiền lệ. Lực lượng Công an nhân dân phải chủ động chuyển đổi trạng thái qua đó phục vụ hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ trong ngành và góp phần quan trọng, tiên phong trong dẫn dắt xây dựng Chính phủ số, xã hội số, công dân số, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ. Để làm được điều này, yêu cầu lãnh đạo các cấp phải tiếp tục duy trì, phát huy quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện trên tất cả các nhiệm vụ, phần việc” - Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định.
Duy Khang

Tổng số điểm của bài viết là: 7 trong 7 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 7 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Đường dây nóng
Lịch tiếp công dân
Văn bản pháp luật
Dịch vụ công trực tuyến
Hộp thư góp ý
Chuyển đổi số
Bộ Pháp điển
Đối tượng truy nã
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập565
  • Máy chủ tìm kiếm77
  • Khách viếng thăm488
  • Hôm nay174,491
  • Tháng hiện tại2,236,549
  • Tổng lượt truy cập83,473,883
phieukhaosat
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây