Thủ tục chính sách cấp tỉnh 15

Thứ năm - 02/09/2021 22:39 8.825 0
Thủ tục: Cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế
1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, học viên Công an nhân dân đại diện cho thân nhân; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, công nhân Công an, công dân tạm tuyển trước khi chính thức được tuyển chọn vào Công an nhân dân; học sinh trường văn hóa Công an nhân dân và sinh viên là người nước ngoài, sinh viên hệ dân sự đang học tập tại các trường Công an nhân dân phải có đơn đề nghị cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế có xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, nộp cho cơ quan tổ chức cán bộ thuộc các trường Công an; Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công an.
Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế do đơn vị trực tiếp quản lý chuyển đến, cơ quan tổ chức cán bộ thuộc các trường Công an; Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công an có trách nhiệm lập:
- Danh sách người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ tham gia bảo hiểm y tế (Mẫu 01-DS);
- Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội trong Công an nhân dân có xác nhận của Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân (Mẫu 02-DS), nếu có.
Bước 3: Cơ quan tổ chức cán bộ thuộc các trường Công an; Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công an có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế.
Bước 4: Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm cấp và chuyển thẻ bảo hiểm y tế về trường Công an; Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công an để chuyển thẻ cho các đối tượng được cấp đổi.
2. Cách thức thực hiện: tại đơn vị Công an nơi quản lý trực tiếp sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, học viên Công an nhân dân đại diện cho thân nhân; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, công nhân Công an, công dân tạm tuyển trước khi chính thức được tuyển chọn vào Công an nhân dân; học sinh trường văn hóa Công an nhân dân và sinh viên là người nước ngoài, sinh viên hệ dân sự đang học tập tại các trường Công an nhân dân.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
+ Thành phần hồ sơ:
a) Đơn đề nghị cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế;
b) Danh sách người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân tham gia bảo hiểm y tế;
c) Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội trong Công an nhân dân (nếu có);
d) Văn bản đề nghị cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế của các đơn vị trường Công an; Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công an.
+ Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.
4. Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế và chuyển thẻ bảo hiểm y tế về các đơn vị trường Công an; Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công an.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, học viên Công an nhân dân đại diện cho thân nhân; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, công nhân Công an, công dân tạm tuyển trước khi chính thức được tuyển chọn vào Công an nhân dân; học sinh trường văn hóa Công an nhân dân và sinh viên là người nước ngoài, sinh viên hệ dân sự đang học tập tại các trường Công an nhân dân.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: cơ quan tổ chức cán bộ nơi đơn vị Công an quản lý trực tiếp sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, học viên Công an nhân dân đại diện cho thân nhân; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, công nhân Công an, công dân tạm tuyển trước khi chính thức được tuyển chọn vào Công an nhân dân; học sinh trường văn hóa Công an nhân dân và sinh viên là người nước ngoài, sinh viên hệ dân sự đang học tập tại các trường Công an nhân dân; cơ quan Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: thẻ bảo hiểm y tế được cấp đổi.
8. Lệ phí (nếu có): phí đổi thẻ bảo hiểm y tế: 2.000 đồng/thẻ (theo Thông tư số 19/2010/TT-BTC, ngày 03/02/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế).
Cơ quan tổ chức cán bộ của trường Công an nhân dân; Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công an tổ chức thu phí cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế để chuyển cho cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):
+ Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ bảo hiểm y tế (mẫu số 01-ĐN hoặc mẫu số 02-ĐN);
+ Danh sách người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong công an nhân dân tham gia bảo hiểm y tế (mẫu số 01-DS);
+ Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội trong Công an nhân dân (mẫu số 02-DS).
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): đảm bảo đúng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC, ngày 28/12/2015 của Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân; cụ thể là:
a) Đối tượng do người lao động, Công an đơn vị, địa phương đóng bảo hiểm y tế
+ Công dân được tạm tuyển trước khi chính thức được tuyển chọn vào Công an nhân dân;
+ Công nhân Công an;
+ Người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn, hợp đồng có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên.
b) Đối tượng do ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế
+ Thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan đang công tác, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, học viên Công an nhân dân đang học tập tại các trường trong và ngoài Công an nhân dân hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước;
+ Học sinh trường văn hóa Công an nhân dân;
+ Sinh viên là người nước ngoài đang học tập tại trường Công an nhân dân, được cấp học bổng từ ngân sách nhà nước.
c) Đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế là sinh viên hệ dân sự đang học tập tại các trường Công an nhân dân.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Thông tư liên tịch số 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC, ngày 28/12/2015 của Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân.
+ Thông tư số 19/2010/TT-BTC, ngày 03/02/2010 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 12 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 12 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Đường dây nóng
Lịch tiếp công dân
Văn bản pháp luật
Dịch vụ công trực tuyến
Hộp thư góp ý
Chuyển đổi số
Bộ Pháp điển
Đối tượng truy nã
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập439
  • Máy chủ tìm kiếm37
  • Khách viếng thăm402
  • Hôm nay83,267
  • Tháng hiện tại1,577,557
  • Tổng lượt truy cập85,956,569
phieukhaosat
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây